Afghan Rugs: Red Section

Fine Afghan Kunduz Rug 1.93x1.55m

Kunduz 1.93x1.55m S

 Fine Kunduz Baba Sadiq Rug 1.52x0.97m Sold

Kunduz BabaSadiq 1.52x0.97m S

 

 

 

 
 

Fine Afghan Kunduz Carpet 2.80x2.02m

Kunduz BabaSadiq 2.80x2.01m S

Fine Afghan Kunduz Rug 1.75x1.13m Sold

Kunduz almagul 1.75x1.13m S